Yhdistyksemme

Yhdistyksemme, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Satakunnan piiri ry, kuuluu jäsenyhdistyksenä Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry:een.

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä jäsentensä hyvinvointia valvomalla heidän taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etujaan sekä toimimalla heidän etujärjestönään.